Ur Skaraborgs Allehandas (SLA) artikelserie
50 år med TV


Lördagen den 27 oktober 2007

Artikelförfattare: Charlotte Kristensson  Foto: Stig Dahlstrand