Personaltidningen "Antennen", TV Göteborg.
    Nr 5 den 18 december 2000.