Hans Westman
Konstnär/Scenograf

Efter sin pensionering medverkade Hans Westman
med skämtteckningar ur TV Göteborgs personal-
tidning "Antennen".
Exempel nedan.
 

         
        /- Din scenografi blev ju jättefin ju!                            /- Hur står det till gamle man?
        - Jo, men Du ser väl vad dom gör,                              - Jo, först är det detta med hjärtat,
         plockar in en massa folk framför!                                 å sen... hallå, hallå!
 
         
    /- Vad menar Du med att programmen                           /- Tjänsteresa, hur kunde Du tro det?
         blev sämre efter 1988?                                             - Skulle få respass, sa dom!
      - Jag gick i pension då!

 
      
/- Med ålderns rätt har jag nu                                         /- Visst, alla människor är unika, men så
    slutat arbeta!                                                               unik är Du väl inte.
 - Jaha, märkte dom nå'n skillnad?                                  - Nä, det är bara förtal!