Erik den Läspe och Halte
 

 

 

 Skapare: Calle Örnemark.                                                                                       Foto: Per O Westman

 Skulpturen är i trä och står i Hjo Stadspark, nära Hotell Bellevue. Om Calle Örnemark och hans konst
 finns att läsa på hans hemsida - HÄR

 

 

 
                                       Gyllen  

  Skulptör: Helge Johansson                                                                                      Foto: Per O Westman

 Ur skriften "Skövde under 600 år":
 "Mitt under brinnande världskrig inbjuder drätselkammaren till en skulpturtävlan. Man ville få ett
 monument som ska pryda Hertig Johans torg. Detta ska ha formen av en fontän med motiv ur
 stadens historia, dess geografiska belägenhet eller ur dit förlagd praktisk verksamhet eller ur
 svensk beredskap. I november presenterades pristagarna. Första pris går till skulptören Ivar
 Johanssons  "Livets brunn" och andra priset till skulptören Helge Johanssons "Gyllen".
 Gyllen anses dock så värdefull att styrelsen för Egnellska fonden hemställer hos Skövde
 stads fullmäktige att även denna ska uppföras.
Lämplig plats är Kyrkparken. Denna skulptur
 var Gertrud  Egnells favorit, och det är troligtvis hennes önskemål som gjorde att staden förärades
 med två nya fontäner. Först 1950 kommer de båda konstverken på plats."
 Anm.
De båda konstverken invigdes av prins Bertil den 23 september 1950


 Bilder från Skövde, där Livets brunn förekommer, hittar Du
Här